ulf@tisselskogfiber.se

Styrelse


Ordförande

Ulf Hansson


Kassör

Brita Jansson


Ledamöter

Lars Hellman

Hazze Larson


Suppleanter

Martin Gustavsson

Arvid Håman


Valberedning

Bengt Svan (sammankallande)

Jan Andreasson

Peter Torstensson


Revisorer

Hans Torstensson

Margareta Clarholm

Göte Johansson (revisorsuppleant)

Du kommer i kontakt med oss via mail


fibernet@tisselskogfiber.se

ulf@tisselskogfiber.se (ordförande direkt)


Det kan ta upp till lite tid innan vi svarar då vi inte har något bemannat kontor.


Nätet är byggt med stöd från Europeiska Jordbruksfonden