Styrelse


Ordförande

Ulf Hansson


Kassör

Brita Jansson


Ledamöter

Lars Hellman


Suppleanter

Martin Gustavsson

Janne Jonasson


Valberedning

Bengt Svan (sammankallande)

Jan Andreasson

Peter Torstensson


Revisorer

Roland Järnberg

Karl-Anders Andersson

Sylvia Lyktberg (revisorsuppleant)

ulf@tisselskogfiber.se

Du kommer i kontakt med oss via mail


fibernet@tisselskogfiber.se

Nätet är byggt med stöd från Europeiska Jordbruksfonden