Ägarförändring

Alla betalar nätavgift f.n. 80 kr/mån detta oavsett om man köper tjänster i nätet eller är helt passiv.

Överföring av kollektivavtal vid ägarbyte.

 

OBS detta kan inte föreningen göra.

Föreningen sköter faktureringen. Detta innebär inte att vi sköter någon som helst kontakt mellan medlemmen och TELIA t.ex. vid ägarbyte. Du har ett personligt avtal med TELIA i och med att du aktiverade tjänsterna. Om ny ägare inte tar över kollektivavtalet måste detta sägas upp till föreningen. Se ovan!

 

Säljande medlem ringer 90200 och identifierar sig med svenskt personnummer och

anläggningsadress och förklarar att det sker ett ägarbyte och ny ägare kommer att ta över

kollektivavtalet.

 

Ny ägare ringer 90200 och meddelar att denne ämnar ta över kollektivavtalet och uppger sitt

personnummer. För tillträdande medlem som inte har ett svenskt personnummer måste skaffa

ett sådant. Åk till närmaste TELIA-butik och ansök om ett s.k. fiktivt personnummer. Ta med

giltig legitimation och efter någon vecka skickas ditt personnummer som TELIA tilldelat dig.

Ring därefter 90200 och anmäl att du vill ta över kollektivavtalet och använd det

personnummer du fått samt uppge anläggningsadressen..