INTEGRITETSPOLICY


Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största hänsyn och respekt. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras av Tisselskog fibernet ekonomisk förening (TFEF) för att följa gällande lagar och förordningar (General Data Protection Regulations, GDPR).


VILKA UPPGIFTER LAGRAR VI OCH HUR LÄNGE

De uppgifter som lagras är kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som ni tillhandahåller vid tecknandet av kontrakt/avtal. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.


ÄNDAMÅLET MED LAGRADE UPPGIFTER

Vi använder personuppgifterna för administration av avtalet och i syftet att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

TA DEL AV, ÄNDRA ELLER RADERA DEN LAGRADE INFORMATIONEN

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.


SAMTYCKE

Du har rätt att återkalla samtycke för användning av dina personuppgifter förutsatt att TFEF kan fullfölja gällande lagar och regler. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.


Kontaktpersoner för föreningen är:

Ulf Hansson, GDPR ansvarig

E-post: fibernet@tisselskogfiber.se Ladda ner hela Integritetpolicyn